Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Máu là loại thuốc điều trị đặc biệt quý, chỉ có thể được hiến tặng từ những trái tim nhân ái, với tình cảm và trách nhiệm cao cả của họ với cộng đồng. Nguồn máu an toàn nhất cho người bệnh là nguồn máu từ những người khỏe mạnh, hiến máu tình nguyện, không vụ lợi. Nhằm duy trì và phát huy tinh thần tương thân tương ái, hướng đến những giá trị nhân văn cao cả. Thật tuyệt vời biết bao khi biết một lượng máu của mình đã góp phần cứu sống một con người. Chính từ những nhận thức đó mà hằng năm, trường MN Quang Sơn làm tốt công tác tuyên truyền để các cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị nhận thức đầy đủ về mục đích và ý nghĩa của việc hiến máu cứu người từ đó tích cực hưởng ứng đăng ký hiến máu tình nguyện.

Hôm nay, ngày 16/10/2019, hai đồng chí đoàn viên thanh niên Triệu Thị Lê và Hoàng Thị Huế trường MN Quang Sơn đã xung phong tình nguyện hiến máu nhân đạo tại Phòng văn hóa thông tin Huyện Đồng Hỷ  thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Nghĩa cử đó sẽ luôn là niềm tự hào, niềm hạnh phúc đối với Cán bộ, giáo viên nhân viên trong trường, luôn sẵn sàng chung tay vì cộng đồng, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe, cứu chữa người bệnh.