Trường mầm non Quang sơn tham gia  tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, giáo viên cốt cán mầm non năm học 2020 - 2021.

 

Thực hiện công văn số 2218/SGDĐT-GDMN ngày 22/10/2020 của Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và giáo viên mầm non cốt cán năm học 2020-2021.

 Ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2020 trường mầm non Quang Sơn tham gia lớp tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, giáo viên cốt cán mầm non năm học 2020 - 2021. 

 

1. Nội dung

- Xây dựng cộng đồng học tập trong cơ sở giáo dục mầm non;

- Tăng cường bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên mầm non trong chăm sóc giáo dục trẻ;

- Nâng cao năng lực giáo viên trong tổ chức hoạt động phát triển vận động, phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương;

- Hỗ trợ cha mẹ chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1.

- Dự thực hành 03 hoạt động lĩnh vực Giáo dục PTTC tại trường MN số 1 Minh Lập.

 

2. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 05 đến ngày 06/11/2020.

3. Thành phần: -  Hiệu trưởng; 02 Phó hiệu trưởng; Tổ trưởng chuyên môn - Giáo viên cốt cán trường mầm non (Mỗi độ tuổi 01 Đ/c).

- Giảng viên: Chuyên viên mầm non phòng GDĐT

4. Địa điểm:

Buổi sáng bắt đầu từ 8h00 ngày 05/11/2020. Dự thực hành 03 hoạt động lĩnh vực Giáo dục PTTC tại trường MN số 1 Minh Lập.

Buổi chiều bắt đầu từ 14h00 ngày 05 tháng 11 năm 2020 và Ngày 6/11/2020 tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, giáo viên cốt cán mầm non năm học 2020 - 2021 tại Trung tâm TT-VH-TT huyện.

Lớp tập huấn  đã thu được kết quả tốt đẹp

-100% CBQL nắm được  nội dung để áp dụng vào thực tế tại các đơn vị ,CBQL, GV tự xây dựng được kế hoạch cụ thể cho mình sau dự chuyên đề.

Các đồng chí đi tham dự  về  cơ sở sẽ làm tốt vai trò báo cáo viên cho đơn vị mình.