ấp học mầm non huyện Đồng Hỷ tổ chức Tập huấn “Xây dựng môi trường tăng cường tiếng việt cho trẻ em mầm non vùng dân tộc thiểu số”

Thực hiện Công văn số 2339/SGDĐT- GDMN ngày 06/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc tập huấn “Xây dựng môi trường tăng cường tiếng việt cho trẻ em mầm non vùng dân tộc thiểu số”. Ngày 31/12/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ  tổ chức lớp tập huấn tại huyện

 

 Tới dự và chỉ đạo lớp tập huấn, Đ/c Đoàn Thị Huyền- Phó trưởng phòng GDĐT. Tham dự tập huấn có các đồng chí chuyên viên, cán bộ quản lý, giáo viên mầm non của 09 nhà trường trong huyện 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 Trường Mầm non Quang Sơn được sự phân công của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Đồng Hỷ chỉ đạo thực hiện xây dựng hoạt động thực hành xây dựng môi trường tăng cường tiếng việt chotrer vùng dân tộc thiểu số.

Để nâng cao chất lượng giáo dục cũng như có những hoạt động sáng tạo, ý nghĩa giúp trẻ có hứng thú hơn, được trải nghiệm nhiều hơn, ngày 04/12/2020

Với mục đích tập trung tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số (DTTS), bảo đảm các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục tiểu học; tạo tiền đề để các em học tập, lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững các DTTS, đóng góp tích cực vào sự tiến bộ, phát triển của đất nước. Lớp tập huấn tập chung chỉ đạo các nội dung sau:

 Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ; chỉ đạo 9 xã (Vân Lăng, Tân Long, Quang Sơn, Nam Hòa, Tân Lợi, Vân Hán, Cây Thị, Hợp Tiến, Hòa Bình) xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện của đơn vị. Với nội dung của lớp tập huấn:

-  Xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số. Tham quan môi trường giáo dục tăng cường tiếng Viêt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số.

- Dự thực hành: 01 hoạt động học; 01 hoạt động chơi ngoài trời tại lớp điểm trường Trung Sơn Trường mầm non Quan Sơn

+ Báo cáo chia sẻ những thuận lợi khó khăn của trường MN Quang Sơn khi tổ chức thực hiện tăng cường Tiếng Việt cho trẻ Dân tộc thiểu số.

Lớp tập huấn được đặt địa điểm tại điểm trường Trung Sơn nơi 100% trẻ là dân tộc HMông, điều kiện kinh tế-Xã hội của bà con dân bản còn rất nhiều khó khăn,  các cháu hạn chế về Tiếng Việt chủ yếu giao tiếp bằng tiếng HMong, các học viên được tham quan môi trường trong và ngoài lớp của điểm trường, chia sẻ với những khó khăn của cô và trò nơi đây, dự giờ HĐH của cô giáo  cắm bản . Lớp tập huấn đã thành công tốt đẹp các nhà trường sau khi tham dự lớp tập huấn sẽ về xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện của đơn vị, tích cực tuyên truyền, phổ biến  sâu rộng mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của đề án nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, CBQL, giáo viên, các bậc CMHS và công đồng đối với việc tăng cường Tiếng Việt cho trẻ vùng DTTS, tuyên truyền để củng cố và tăng cường kết quả huy động trẻ DTTS đến trường và học 2 buổi/ ngày để trẻ có thời gian, cơ hội được tăng cường tiếng Việt. Tận dụng tốt thời gian để tổ chức các hoạt động giáo dục trong đó có tăng cường Tiếng Việt. Đẩy mạnh công tác XHHGD nhằm huy động sự tham gia đóng góp nguồn lực của các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức, cá nhân, cha mẹ học sinh để tăng cường CSVC, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi để tăng cường tiếng Việt cho trẻ em DTTS.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn: