Ngày 22/05/2020 chi bộ trường mầm non Quang Sơn tham dự Đại hội Đảng bộ xã Quang Sơn. Đoàn tham dự gồm 10 đ/c Đảng viên. Với tinh thần nghiêm túc, tích cực và hiệu quả Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội: